Przedszkole

instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat (w Polsce – w szczególnych przypadkach od 2) do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego

Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Obraz W przedszkolu
  • W przedszkolu naszym nie jest źle,
    Zabawek mamy tutaj w bród.
    Po całych dniach bawimy się,
    W coraz to inny trud.