Przeciwnik – osoba lub grupa osób, które prowadzą wrogie działania i z którymi należy walczyć.

  • Dlaczego zwycięzcy mieliby marnować swe zasoby na ratowanie okaleczonych przeciwników, skoro jest mało prawdopodobne, by osiągnęli oni jakąkolwiek wartość jako niewolnicy, a gdyby pozostawiono ich przy życiu, mogliby wyzdrowieć i ponownie podnieść broń?
  • (…) każdy polityk ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Jedni bowiem uważają, że szczęście kraju polega na tym, co według innych byłoby dlań nieszczęściem.
  • Prawda nigdy nie triumfuje – wymierają tylko jej przeciwnicy.
  • Uważajmy, byśmy nie stali się zwykłą odwrotnością naszego przeciwnika.