Protagoras z Abdery (ok. 480 – ok. 410 p.n.e.) – grecki filozof, sofista.

 • Człowiek miarą wszechrzeczy.
  • Anthropos metron panton. (gr.)
  • Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, s. 36.
  • Zobacz też: człowiek
Demokryt (stoi) i Protagoras (z prawej)
 • Człowiek jest miarą wszystkiego: tego, co jest, że jest, i tego co nie jest, że nie jest.
  • Źródło: Leszek Kołakowski, Ułamki filozofii
 • Jedynym źródłem i kryterium poznania rzeczywistości są zmysły.
 • O bogach nie mogę wiedzieć ani czy istnieją, ani czy nie istnieją, ani też jaka jest ich istota i jak się pojawiają.
  Wiele bowiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wiedzieć; niemożliwość odpowiedniego doświadczenia zmysłowego i krótkość życia człowieka.
 • Sprawa jest trudna, a życie ludzkie krótkie.
  • Opis: odpowiedź na pytanie, czy wierzy w greckich bogów.
  • Źródło: Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, tłum. Iwona Zimnicka, Warszawa 1995, s. 78.
 • Uczyń słabszy argument silniejszym.
 • Wszystko, co się komu prawdziwym wydaje, jest prawdziwe, nie można bowiem dowieść obiektywnej prawdziwości ani fałszywości żadnego sądu.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.