Profesor (tytuł)

tytuł lub stanowisko naukowe w jednostkach naukowych, tytuł honorowy oraz tytuł zwyczajowy w polskim szkolnictwie średnim

Profesor – tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym lub honorowy tytuł zwyczajowy.

 • Jeszcze jeden profesorek, ojczyzna trafi do Tworek.
  • Opis: polski odpowiednik niemieckiego powiedzenia, często przywoływany w tekstach Macieja Rybińskiego.
 • Dlaczego na przykład grupa prostych, trwałych związków węgla, wodoru, tlenu i azotu trudzi się przez miliardy lat, żeby zorganizować się w profesora chemii? Co jest tego przyczyną?
 • Kultura to narzędzie w rękach profesorów, służące im do produkcji profesorów, którzy – kiedy przyjdzie ich kolej – będą produkować profesorów.
 • Osiemdziesięciu ośmiu profesorów, ojczyzno, jesteś zgubiona.
  • Achtundachtzig Profesorren: Vaterland, du bist verloren. (niem.)
  • Źródło: „Deutsche Rundschau”, 1901
  • Opis: o parlamencie frankfurckim z 1848–1849.
 • Profesorze kolaborancie, wiedz, że jest mi za Ciebie wstyd. I wiedz, że gdy wróci do nas demokracja (którą, w co nie wątpię, odzyskamy i uwolnimy z pisowskiego aresztu), nie odpowiesz za swój czyn. W demokracji mamy wolność słowa i działalności – nawet tej haniebnej. Ba, nawet podamy Ci rękę (bo my, inteligenci, jesteśmy ludźmi życzliwymi i łagodnymi). Ale nigdy już nie odzyskasz twarzy ani dobrego imienia. W wolnym kraju karą za polityczną podłość jest hańba i wstyd, a nie wyrzucanie z pracy i prześladowania. I my, mordy zdradzieckie i gorszy sort – jak nazywa nas ten, przed którym merdacie ogonkami – o taki właśnie walczymy kraj, w którym będziecie bezwstydnie okryci swą hańbą, w pełni samozadowolenia nadal bez przeszkód sobie żyć i pracować.