Polivios Dimitrakopulos

Polivios Dimitrakopulos (1864–1922) – grecki poeta, dramaturg, wydawca.

  • Czego nie możesz załatwić głową, załatw sercem.
  • Człowiek jest: dla przeszłości – historykiem, dla przyszłości – poetą, dla teraźniejszości – komediantem.
  • Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej.
  • Grzech ma tylko początek, nigdy końca.
  • Słowo „naród” jest największą igraszką językową historii.
  • Tam, gdzie kończy się dyplomacja, zaczyna się wojna.
  • W dwóch przypadkach lęk jest niedozwolony – na wojnie i w miłości.
  • Wspomnienia są podporą starości.