Pokrewieństwo języków

powiązanie między językami naturalnymi, polegające na pochodzeniu tych języków od wspólnego prajęzyka

Pokrewieństwo języków – powiązanie między językami naturalnymi polegające na pochodzeniu tych języków od wspólnego prajęzyka.

  • Pokazuje się, że wyrazy należące do odległych języków wykazują znaczne podobieństwo. Szczegółowe badania potwierdzają je w zasobie fonetycznym, w zasadach struktury morfologicznej, w dyrektywach syntaktycznych. Na takiej podstawie przyjmuje nauka pokrewieństwo języków indoeuropejskich jako dialektów istniejącego w odległej przeszłości kilku tysięcy lat przed naszą erą języka praindoeuropejskiego na obszarze prawie całej Europy i w zachodniej części Azji.