Piana – lekka masa składająca się z pęcherzyków, pojawiająca się wskutek silnego ubijania, wstrząsania, nagrzewania lub fermentacji niektórych substancji; pod względem chemiczno-fizycznym jest to mieszanina dyspersyjna, w której ośrodkiem rozpraszającym jest ciecz lub ciało stałe, a fazą rozproszoną gaz.

Piana
  • Zapalczywość podobna jest do piany.
    • Opis: przysłowie tuwińskie
    • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części tuwińskiej: Stanisław Kałużyński, s. 127.