Pacjent

osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej

Pacjentchory, który zwraca się do lekarza po poradę lub pozostaje pod jego opieką.

Mały pacjent
  • Dużo istotniejsze jest, by wiedzieć, jaki pacjent cierpi na chorobę, niż na jaką chorobę cierpi pacjent.
    • It is much more important to know what sort of a patient has a disease than what sort of a disease a patient has. (ang.)
    • Autor: William Osler.
    • Źródło: The Wordsworth dictionary of quotations, red. Connie Robertson, wyd. trzecie, poprawione, Wordsworth Editions, Ware 1998, ISBN 1-85326-489-X, s. 315.
  • (...) pacjent potrzebuje lekarza i pielęgniarki. Ich powołania i związane z nimi zadania są różne. Lekarz jest przede wszystkim odpowiedzialny za chorobę i zmierza do jej wyleczenia, lub złagodzenia cierpień, jakie z niej pochodzą. Pielęgniarka natomiast jest odpowiedzialna za pacjenta jako człowieka zmagającego się z cierpieniem. Pacjent bowiem tylko przez minuty pozostaje w rękach lekarza, bo ten po badaniach, postawieniu diagnozy i przepisaniu lekarstw przechodzi do następnych chorych. Pielęgniarka pozostaje na stałe z pacjentem i niesie mu pomoc w miarę możliwości.

Zobacz też: