Płód – w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku. U ludzi zarodek stadium płodu osiąga w 8 tygodniu ciąży.

  • Płód jest własnością całego społeczeństwa. Ci, którzy próbują nie mieć dzieci, są dezerterami i naruszają prawo narodu do ciągłości.
    • Autor: Nicolae Ceaușescu
    • Źródło: Karen Breslau, Overplanned Parenthood: Ceauşescu’s Cruel Law, „Newsweek”, 22 stycznia 1990, cyt. za: Shelley Klein, Najgroźniejsi dyktatorzy w historii, tłum. Jolanta Sawicka, wyd. Muza, Warszawa 2008, ISBN 9788374953238, s. 149.
Płód 40-tygodniowy
  • W katolickiej Irlandii uchwalono zakaz palenia w pubach, gdzie naród ten spędza czas. Niszczy się ukochaną instytucję Irlandczyków w trosce o ich zdrowie. Skoro tak, to powinno się tam znieść zakaz aborcji, bo tylko płód może umierać zdrowy. Życie niszczy zdrowie.
    • Autor: Jerzy Urban, Stalin czy Kwaśniewski, „Nie” nr 46 (685), 13 listopada 2003, s. 2.