Pęd (fizyka)

wektorowa wielkość fizyczna

Pęd – wielkość fizyczna opisująca ruch obiektu fizycznego; w przenośni – dążenie do czegoś.