Ostatnia wieczerza

Obraz

Ostatnia wieczerza – malowidło ścienne wykonane w latach 1495–1498 przez włoskiego artystę renesansowego Leonarda da Vinci. Znajduje się w refektarzu kościoła Santa Maria delle Grazie w Mediolanie.

  • Nigdy przedtem żadna scena religijna nie wydawała się tak bliska i realistyczna.
Ostatnia wieczerza, Leonardo da Vinci
  • (…) mamy wrażenie, że jakby owo okno otworzyło się w ścianie na pokój równie prosty, gdzie spełnia się statyczny dramat i gdzie też są okna, ukazujące z kolei szeroką przestrzeń krajobrazu w dali. Kompozycja jest zapełniona postaciami, ale zrównoważona; apostołowie odchylają się na obie strony, pozostawiając w wyraźnym wyodrębnieniu, podkreślonym jeszcze obramowaniem drzwi w tle, postać Chrystusa, który właśnie wypowiedział słowa: „jeden z was mnie wyda”.
    • Autor: Michael Levey, Od Giotta do Cézanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego, tłum. Maria i Stanisław Bańkowscy, Arkady, Warszawa 1988, s. 104.
    • Zobacz też: Jezus Chrystus