Ortopeda – chirurg zajmujący się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób i urazów narządów ruchu.