Olgierd Łukaszewicz

polski aktor

Olgierd Łukaszewicz (ur. 1946) – polski aktor.

  • Aktorstwo traktuję jako rodzaj służby. Celem naszej pracy, każdego artysty, jest przecież dawanie poprzez sztukę świadectwa, wpływanie na ludzi, pobudzanie do refleksji, rozwijanie ich intelektualnie, kształtowanie ich postaw”
    • Źródło: Aktorstwo to rodzaj służby, „Przegląd Tygodniowy”, 29 marca 2000
Olgierd Łukaszewicz (2007)
  • Artystą być to rodzaj powołania. Jak istnieje etos inteligenta niosącego kaganek oświaty, tak istnieje etos artysty, który dzieli się z widownią tym, co przeżywa, dzieli się zagadką bytu, miłości, ciekawością innego człowieka. Artystą się bywa. Kiedy uda się dotknąć najistotniejszych problemów, filozoficznego skrótu, jakiegoś wyrazu, przenikającego do kości
    • Źródło: „Gazeta Lubuska”, 8–9 maja 1999
  • Są tematy, które mnie pochłaniają, są wyobrażeniem modlitwy, walką o sens własnego istnienia w zawodzie. Ale są i żarty. Życie w fikcji artystycznej składa się z żartów i lirycznych zadumań – nic innego nie ma. Reszta to informacja.
    • Źródło: „Gazeta Olsztyńska”, 28–30 listopada 1997

O Olgierdzie Łukaszewiczu

edytuj
  • Całą swą rolę [w Brzezinie] buduje na kontrastach: gorączkowej, przedśmiertnej ruchliwości, zestawianej ze stanami apatii; spazmatycznej zmysłowości i radości zagłuszanej oznakami zbliżającej się katastrofy.

Zobacz też

edytuj