Konrad Eberhardt

polski krytyk literacki i filmowy, eseista, tłumacz

Konrad Eberhardt (1931–1976) – polski krytyk filmowy i literacki, eseista, tłumacz.

  • Mit domaga się skrótu, syntezy, ale wyklucza kłamstwo.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Wiedzieć to nie to samo, co zobaczyć.