Ogniem i mieczem (film)

polski film z 1999

Ogniem i mieczem – polski film historyczny z 1999 roku, powstały na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza pt. Ogniem i mieczem; reżyseria i scenariusz Jerzy Hoffman.

  • Nie znałem swojego męstwa.
    • Opis: Zagłoba po tym, jak przypadkiem zdobywa flagę po szturmie kozackim na Zbaraż.

Wiśniowiecki

edytuj
  • Mamy gości, mości panowie!
    • Opis: Wiśniowiecki do żołnierzy po pojawieniu się wojsk Chmielnickiego pod Zbarażem
  • Ja, książę Jeremi Wiśniowiecki, wojewoda ruski, pan na Łubniach i Wiśniowcu, przysięgam tobie, Boże żywy, w trójcy świętej jedyny, jako wznosząc tę szablę przeciw hultajstwu dopóty jej nie złożę, dopóki Ukrainy nie uspokoję, i buntów chłopskich we krwi nie utopię! Tak mi dopomóż Bóg!
    • Opis: Jeremi składa przysięgę na wieść o buncie.

Dialogi

edytuj
Wiśniowiecki: (…) wracaj szybko, tu każda szabla będzie się liczyć.
Oficer: Panie, gdzie mam wracać?
Wiśniowiecki: Znajdziesz nas, będzie o nas głośno na Ukrainie.
  • Opis: Wiśniowiecki do oficera eskortującego dwór do Zamościa przed wyprawą wojenną.