Niewierność – nielojalność wobec kogoś; sprzeniewierzenie się czemuś.

 • Bądź wierny sobie, a nie będziesz niewierny innym.
  • Autor: Francis Bacon
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Brzydkie wierne, a piękne niewierne.
  • Brutte fedeli e belle infedelli. (wł.)
  • Opis: włoskie przysłowie dotyczące tłumaczeń literackich.
 • Czy może być straszniejsza rzecz nad niewierność jednej lub drugiej z zakochanych w sobie osób?
 • Nie może być niewiernym, kto nie był kochany.
 • Niewierność nie dotyczy problemu wierzących i niewierzących; dotyczy udawania, że wierzy się w coś, w co się nie wierzy. Niemożliwa jest ocena moralnych następstw, jeśli mogę użyć tego określenia, które takie umysłowe zakłamanie spowodowało w społeczeństwie. Jeśli człowiek tak bardzo skorumpował i sprostytuował czystość swego umysłu, przypisując swe „poglądy” rzeczom, w które nie wierzy, to przygotował się on na popełnienie każdej innej zbrodni.
 • Niewierny – w Rzymie ten, kto nie wyznaje wiary Chrystusa: w Konstantynopolu – ten, kto ją wyznaje.