Niepewność – oznacza sytuację, w której wybranie danego wariantu pociąga za sobą możliwości wystąpienia różnych konsekwencji, nie znamy jednak prawdopodobieństw wystąpienia różnych możliwości.

  • Nic tak mężczyzny nie podnieca jak niepewność zwycięstwa.