NKWD

tajna policja w ZSRR

Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł (pol. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, ros. НКВДНародный комиссариат внутренних дел) – centralny organ administracji państwowej w sowieckiej Rosji i ZSRR, policja polityczna, centrala sił bezpieczeństwa jednocząca wszystkie służby milicyjne i porządkowe, zarząd Gułagu oraz wywiad polityczny, stanowiący główne narzędzie stalinowskiego terroru.

 • Człowiek to dumnie brzmi,
  powiedział ich wielki Maksym,
  a oni tu biją cię w mordę
  i mówią, że jesteś sukinsyn.
  Cóż począć taki syn chce
  za kratą NKWD?
  Mówmy k. mać jak paciorek
  spłowiałej gwieździe czerwonej.
Logo NKWD
 • Praca konspiracyjna przeciw NKWD jest bez porównania trudniejsza niż przeciw gestapo.
 • W armii terror NKWD, zanik reakcji duszy, morale tak jak u zwierząt, strach przed NKWD i chęć najedzenia się.
  • Opis: raport Komendy Okręgu AK Białystok z 10 października 1944 r.
  • Źródło: Białostocczyzna 1944–1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, oprac. J. Kułak, „Dokumenty do dziejów PRL”, zesz. 10, Warszawa 1998, s. 39–47.
 • Według zaobserwowanych przejawów życia sowieckiego NKWD jest w Rosji instytucją boską…
  • Opis: raport Komendy Okręgu AK Białystok z 10 października 1944 r.
  • Źródło: Białostocczyzna 1944–1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, op. cit., s. 39–47.
 • Wyżsi oficerowie prowadzą życie luksusowe, przeważnie każdy wozi z sobą oficjalną kochankę – wzorem byłej armii carskiej.
  • Opis: raport Komendy Okręgu AK Białystok z 10 października 1944 r.
  • Źródło: Białostocczyzna 1944–1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, op. cit., s. 39–47.