Monar

organizacja pozarządowa (Polska; zał. 1981)

Monar – zintegrowany system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom społecznym oraz niesienia szeroko rozumianej pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej – samotnym, chorym na AIDS, skrzywdzonym przez los.

  • Jeżeli miłość jest narkotykiem, to małżeństwo bywa Monarem.

Zobacz też: