Mirosław Żuławski

polski pisarz, dyplomata

Mirosław Żuławski (1913–1995) – polski pisarz, dyplomata.

  • Człowiek sprawdza się w pożyciu z drugimi i w konflikcie z nimi. Nigdy tylko w pożyciu albo tylko w konflikcie.
  • Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej.