Konflikt

niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów

Konflikt – brak zgody połączony z negatywnymi emocjami i często agresją.

  • Człowiek sprawdza się w pożyciu z drugimi i w konflikcie z nimi. Nigdy tylko w pożyciu albo tylko w konflikcie.
  • Dziś każdy ma jakiś konflikt interesów.
  • Najbardziej wartościowe dzieła wyrastają z wielkich i autentycznych konfliktów, a w każdym sporze musi być i strona nie mająca racji lub mająca mniej racji. Pokonany jest także współtwórcą owoców zwycięstwa, błądzący dopinguje swego przeciwnika do wyrażenia prawdy.
    • Autor: Janusz Kuczyński, Chrześcijaństwo i sens życia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1959, s. 45-46.
  • Paradoksalnie konflikt pokoleń manifestuje się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzice słuchać.
  • Prawdziwe konflikty między dwojgiem ludzi, te, które nie służą do tego, aby coś ukryć czy przerzucać na innych, które przeżywa się w najgłębszych warstwach wewnętrznej rzeczywistości i które jej dotyczą – nie są destrukcyjne.
  • Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.
  • Uważam, że świat jest pełen chaosu. Co prawda wszyscy niby staramy się walczyć o pokój, ale wystarczy spojrzeć na historię tylko XXI wieku, by zobaczyć, jak trudno i rzadko udaje nam się ten pokój osiągnąć. Z drugiej strony konflikt jest drogą do rozwoju. Piszę o tym w swojej książce: dzięki wojnom i walce ludzkość rozwija się, robi kolejny krok naprzód.

Zobacz też

edytuj