Medytacja – wewnętrzna praktyka skupienia różnych tradycji duchowych i terapeutycznych.

 • Ci, którzy rozkoszują się naukami głoszonymi przez Szlachetnych, są niezrównani w mowie, myśli i działaniu; są zrównoważeni w pokoju, uprzejmości i medytacji i uzyskują wiedzę i mądrość.
Medytujący mężczyzna
 • Jak głuchy muzyk, który sprawia radość innym, ale nie może cieszyć się własną muzyką: taka jest Dharma bez medytacji.
 • Jak jest możliwe przeżyć rozkosz z córką bezpłodnej kobiety we śnie, tak można doświadczyć błogości płynącej z czystej praktyki wizualizacji zrodzonej z pustki.
 • Medytacja jest pełną akceptacją własnych myśli i emocji; chodzi w niej o akceptowanie siebie takim, jakim się jest, bez zbędnego oceniania.
 • Medytacja to spostrzeżenie niewzruszoności naszej własnej, pierwotnej natury. Zapewne medytacja nie może być procesem koncentracji ponieważ najwyższa forma myśli jest negacją. Negacja to stan, w którym nie ma tego, co pozytywne, ani reakcji na niego jako negatyw. To stan całkowitej pustki. Koncentracja jest formą wykluczania, a gdzie jest wykluczanie, tam jest i myślący, który wyklucza. To ten myślący, wykluczający, ten, który się koncentruje tworzy sprzeczności, ponieważ on tworzy centralny punkt odniesienia, z którego pochodzi rozdzielenie.
 • (…) medytacja zen nie ma nic wspólnego z medytacją zachodnią. W pierwszym wypadku nie medytuje się o niczym, tworząc duchową pustkę; w drugim (…) medytuje się o czymś, silnie się na tym koncentrując.
  • Autor: Roland Jean Maroteaux
  • Źródło: O filozofii japońskich sztuk walki – pytania i odpowiedzi, rozmowa Wojciecha J. Cynarskiego i Rolanda Jeana Maroteaux, „Rocznik Naukowy – IDŌ Ruch dla Kultury”, t. 3, nr 3/2002, tłum. T. Goclan, s. 51.
  • Zobacz też: zen
 • Muzyka pozwala osiągnąć w ciągu kilku minut to, do czego wiodą tygodnie medytacji.
  • Autor: Colin Rose, Accelerated Learning
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, tłum. Bożena Jóźwiak, s. 170.
  • Zobacz też: muzyka
 • Powodem dla praktykowania medytacji i dążenia do wglądu jest pragnienie ucieczki od cierpień życia; lecz poszukując ucieczki od cierpienia, czemu miałbyś sprowadzać je na innych? Dopóki nie zapanujesz nad swym umysłem na tyle, by nawet myśl o tej brutalnej niegodziwości, o zabijaniu, była ci wstrętną, nie uciekniesz nigdy przed więzami życia świeckiego.
 • Tak jak smaku melasy nie pozna się dzięki opisowi, tak też smak pustki należy poznać poprzez medytację.
 • W radości medytacji, w pełni wiedzy i w potędze opanowania stajemy się zupełnie oświeconym schronieniem dla innych.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło medytacjaWikisłowniku