Mapa myśli

mapa myśli potęgowanie

Mapa myśli (ang. mind mapping) – szczególny rodzaj notowania, mający wg jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych; metoda opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców Tony'ego i Barry'ego Buzanów.

  • (...) ta nowa metoda pamięciowa przełożona na sztukę notowania polepszy co najmniej dziesięciokrotnie to, jak zapamiętujesz i odtwarzasz zapamiętane informacje.
    • Autor: Tony Buzan, Pamięć na zawołanie, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 1997, s. 18, tłum. Marek Siurawski.
Przykładowa mapa myśli

Zobacz też: