Majątek

dobro materialne lub niematerialne, należące do osoby, ich grupy lub instytucji

Majątek – wszystko, co się posiada, a przedstawia jakąś wartość.

  • Majątek małżeństwa składa się: z tego, co mężowi udało się zaoszczędzić, i z tego, co żonie nie udało się wydać.