Ludwik Landau

polski ekonomista i statystyk

Ludwik Maurycy Landau (1902–1944) – polski ekonomista, statystyk, w okresie II Rzeczypospolitej prowadził badania naukowe stosunków społecznych w Polsce.

Ludwik Landau

Dochody z pracy najemnej w 1929 edytuj

(Instytut Badania Konjunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa 1934)

  • Niską cenę pracy należy przypisać niedostatkowi kapitału, stosunkowo prymitywnemu zaopatrzeniu zakładów i stąd niskiej wydajności pracy.
  • Płace polskie należą do najniższych w Europie. (…) Były one w 1929 r. dwa razy niższe od angielskich, prawie o 40 proc. niższe od niemieckich, przeszło 20 proc. niższe od czechosłowackich, wreszcie prawie 10 proc. niższe od francuskich.
  • Procesy postępu technicznego i podniesienia poziomu płac są nieodłącznie ze sobą związane; wyparcie prymitywnych zakładów produkcji i powstanie warunków rozwoju zracjonalizowanej wytwórczości nie może się dokonać póki nie zginą te niesłychanie niskie płace.