Lotar I

książę frankijski

Lotar (Chlothar) I (795–855) – król Franków i cesarz z dynastii Karolingów.

  • Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.
    • Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (łac.)
    • Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 29.
    • Zobacz też: czas, zmiana
Lotar I