Literatura średniowiecza

Literatura średniowiecza – dzieła literackie powstałe w średniowieczu.

  • Najwcześniejszym rodzajem poezji w języku ludowym był epos rycerski, wywodzący się bezpośrednio z dawnych pieśni o czynach wojennych (chansons de geste), recytowanych śpiewnie przy akompaniamencie wioli przez wędrownych żonglerów.
Pierwsza strona Beowulfa
  • Rozwój kultury rycerskiej okresu wypraw krzyżowych, pogłębienie smaku artystycznego i wykształcenie bardziej wyrafinowanych form życia dworskiego doprowadziły niebawem do rozszerzenia zakresu świeckiej twórczości o lirykę miłosną. Źródłem jej była narastająca w XII wieku sublimacja uczucia do kobiety – nie bez wpływu długich okresów rozłąki z ukochaną, będących w tej epoce udziałem licznych rycerzy – przeradzająca się z czasem w swego rodzaju kult kobiety z jego licznymi przejawami w rycerskim obyczaju i ceremoniale. Liryka ta nawiązywała do utworów ludowych tego typu, część jej twórców jednak rychło porzuciła te wzory, malujące miłość w ich pojęciu zbyt zmysłową.
    • Autor: Benedykt Zientara
    • Źródło: Gabriela Danielewicz, Sekrety średniowiecznych dam