Leszek Nowak (filozof)

polski filozof

Leszek Nowak (1943–2009) – polski filozof i prawnik.

Leszek Nowak

U podstaw teorii socjalizmu

edytuj

(T. III, Dynamika władzy. O strukturze i konieczności zaniku socjalizmu, Wydawnictwo NAKOM, Poznań 1991, ISBN 8385060170)

 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
  • Myślę, że nakaz miłości nieprzyjaciół jest jednym z najsilniejszych ciosów, jakie wymierzone zostały w historii naszej kultury w nasze poczucie oczywistości. Myślę też, że do dziś nasza wrażliwość moralna nie przetrawiła do końca tej zaskakującej normy. Świadczy o tym choćby zestawienie werbalnych aktów akceptacji jej z aktami gwałcenia jej w praktyce. Bo też gwałcimy ją stale, w każdym niemal konflikcie z innymi ludźmi: na „wolnym rynku” i w gospodarce państwowej, w demokracji i w „totalitaryzmie”, w sprawach publicznych i w życiu prywatnym.
  • Zniewolonym jest ten dopiero, kto nie jest już w stanie dokonywać jakichkolwiek własnych szacunków dobra i zła, kto wartościuje cudzymi, wdrukowanymi mu w podświadomość kryteriami, kto widzi świat cudzymi niejako oczami.
    • Źródło: s. 44
    • Zobacz też: niewola
  • Można przypuszczać, że zjawisko fanatyzmu jest przejawem zniewolenia, a więc opanowania wyznawców przez doktrynerów, fanatyk zaś nie musi być poddany kontroli przez doktrynera; można nawet sądzić, że czysty fanatyzm obywa się bez kontroli, niejako z dobrej woli, a w każdym razie bez wymuszania na bieżąco stosownych zachowań.