Lasy Państwowe

państwowa jednostka organizacyjna w Polsce

Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” – państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działająca na terenie Polski.

  • Bronisław Komorowski i Donald Tusk zamierzali sprzedać lasy i nieruchomości należące do skarbu państwa, by zdobyć środki na wypłatę odszkodowań za mienie odebrane Żydom przez Niemców i Sowietów. Komorowski złożył taką obietnicę w styczniu 2009 r., a jego deklaracja jest kluczem do zrozumienia szeroko zakrojonej strategii rządu. Ambasador Victor H. Ashe zaraportował do Departamentu Stanu USA, że „Komorowski stwierdził, iż premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, […] by »dołożyli się do rekompensat«, sprzedając państwowe lasy i nieruchomości.
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
  • Lasy Państwowe to 25 tys. etatów. Pensje w leśnictwie rosną szybciej niż w innych sektorach, premie i dodatki uzależnione są od zysków. Raport NIK sprzed kilku miesięcy pokazał, że pieniądze z drewna Lasy wydają chętniej na inwestycje w drogi i budynki niż na ochronę przyrody.
  • W zeszłym roku przychody Lasów Państwowych zbliżyły się do 10 mld zł. Rosną pensje leśników zatrudnionych w LP. Ich średnia wartość przekroczyła już 8 tys. zł. Jedyne, co nie rośnie, to powierzchnia lasów objętych ochroną. (…) Przez lata jako trofea Lasy Państwowe kolekcjonowały narzędzia prawne powalające im niemal dowolnie działać w lasach skarbu państwa i dziś ich używają. Jeżeli ktoś im coś odebrał, to PiS im natychmiast to oddaje. Najlepszym przykładem jest zwolnienie leśników z jakiejkolwiek odpowiedzialności za niszczenie gatunków chronionych. Zwykły człowiek, który bez zezwolenia zabił chronione zwierzę, chronioną roślinę lub zniszczył siedlisko, popełnia wykroczenie, a czasami, gdy skala tego jest duża, przestępstwo. Leśnicy mogą wycinać i niszczyć bez oglądania się na przepisy i nie muszą prosić o żadne zezwolenia.
  • Większość leśniczych to myśliwi. Oni lub firmy należące do ich bliskich organizują polowania. Jest pensjonat pod lasem, strzelanie, potem ognisko, biesiada. Przyjeżdżają samorządowcy, politycy, biznesmeni. Tak cementuje się układ polityczny i biznesowy.