Lapidarność – zwięzłość, krótkość, treściwość (w odniesieniu do stylu wypowiedzi).

  • Trafność, lapidarność, minimalizm – taki język to metoda na prawdę.