Krzysztof Zamorski

polski historyk

Krzysztof Zamorski (ur. 1952) – polski historyk, profesor nauk historycznych.

  • Jest [historia] podstawowym narzędziem budowy naszej tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Nie da się zamknąć w puszce nauki. Istnieje na każdym poziomie naszego odbierania świata. Jest nieuświadamiana i wtedy trudno nam mówić o wykładzie rozpoznanych dziejów. Czujemy ją, intuicyjnie często odbieramy, często sublimujemy. Jest wtedy źródłem doznań szczególnych, dumy, wzniosłości, staje się źródłem doznań estetycznych i nadaje treść naszym przekonaniom etycznym. Bywa, że staje się źródłem egotyzmu i chciejstwa.
    • Źródło: O zjawisku historii w sposób popularny, „Alma Mater” nr specjalny 155, 2013, s. 31.