Kresy

dawne wschodnie pogranicze Polski

Kresy – dawne wschodnie pogranicze Polski, ziemie stanowiące historyczną część Rzeczypospolitej.

  • Hej, rubieże dalekie Rzeczypospolitej, hej, kresy ciche, puste, zdławione, wyludnione, wymordowane, wysiedlone, zamarłe dla szpiegowskiego oka triumfującego łupieżcy-kata, kordonami bagnetów i ziemskiej mocy, dokumentami rządów potężnych i kongresów od Macierzy oddarte i z kart wykreślone! Taki wasz głos, i takie w tobie kości i skarby leżą i oczekują na zew od Matki-Pani!
  • Kapitan był typowym dzieckiem kresów wschodnich, owej kuźni dziejowych burz, niepewności jutra, niepokoju duszy, porywczej krwi i odważnych tęsknot.
    • Autor: Arkady Fiedler, Dziękuję ci, kapitanie, Warszawa 1996, s. 262