Koparka – maszyna do robót ziemnych.

 • Czy widział ktoś
  Na własne oczy
  Wielką koparkę,
  Która kroczy?
  Sama posuwa się
  Metr po metrze,
  By drogę innym
  Maszynom przetrzeć?
  Od setki łopat
  Więcej dobywa
  Przemieszanego
  Z ziemią kruszywa…
Koparka
 • (…) pusta koparka. Jej łyżka oparta o ziemię –
  gest kogoś, kto usnął przy stole
  z wyciągniętą pięścią.