Łopatanarzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich

  • Naprzód łopato i kilofie,
    Do pracy bez dalszej zwłoki,
    I otoczy nas dostatek i gloria
    Na tej bogatej ziemi Kolumba.
Łopaty