Kongregacja Nauki Wiary

Kongregacja Nauki Wiary (tłumaczona także jako Kongregacja Doktryny Wiary lub Kongregacja ds. Wiary) – jedna z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej.

  • Bardzo cenię [papieża] Franciszka i dlatego nie mogę zrozumieć, jak papież mówiący tak dużo o otwartości i dialogu podtrzymuje tę archaiczną i złowrogą instytucję, która nadal narzuca katolikom, co jest, a co nie jest słuszne. Kongregacja nie wyzbyła się autorytarnego sposobu myślenia, czego najlepszym dowodem było zachowanie jej prefekta Gerharda Mullera, który podczas niedawnej wizyty w Polsce pouczał prezydenta, jak powinien postępować i rozwiązywać konkretne sprawy.
Kongregacja Nauki Wiary
  • Przykładowo w 2011 roku zgłoszono 404 przypadki podejrzeń o pedofilię wśród księży. Z tej liczby około 240 spraw zakończy się procesami. W 125 przypadkach Kongregacja Nauki Wiary zwróciła się do papieża o przeniesienie sprawców do stanu świeckiego, a w 135 o zwolnienie z obowiązków kapłańskich.