Konfederacja barska

zbrojny związek szlachty polskiej w obronie niepodległości Rzeczypospolitej (utworzenie: Bar, 29.02.1768)

Konfederacja barska – zbrojny związek polskiej szlachty, która w latach 1768–1772 prowadziła walkę skierowaną przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim.

  • Konfederacja Barska szarpała Rosjan długo (1768–1772), lecz tak chaotycznie, nieumiejętnie i nieskoordynowanie, że miała zerowe szanse triumfu.
    • Autor: Waldemar Łysiak, Wodzusie, „Do Rzeczy”, nr 4/206, 23–29 stycznia 2017, s. 99.
Konfederata barski
  • Ten przeciwrosyjski ruch szlachty polskiej obudził uśpione serce narodu, lecz chociaż pełen był czynów bohaterskich, skonał wskutek warcholstwa i błędów.