Klasyk – twórca dzieł zaliczanych do wzorcowych, będących punktem odniesienia.

  • Klasycy to tak dalece uzdolnieni ludzie,

Że nie jest nam dane spotkać ich za życia.