Karykatura – przedstawienie osoby, wydarzenia lub przedmiotu, które cechuje się przesadą w oddaniu charakterystycznych elementów, właściwości, cech. Karykatura uwydatnia te cechy zwykle w celu ośmieszenia danej osoby, zjawiska itd.

 • Dobra karykatura to prawda wytrawiona kwasem.
  • Autor: Lee Marvin
  • Źródło: Nieprzyjemne prawdy. Aforyzmy naszych czasów, KAW, 1987, wybór i tłum. Henryk Zdanowski, s. 100.
  • Zobacz też: prawda
Karykatura Wiktora Hugo
 • Karykaturą dumy jest arogancja.
  • Autor: Alfred Aleksander Konar
  • Źródło: Żądło i miód mądrości. Antologia aforyzmu polskiego, wyb. Kazimierz Orzechowski, Ossolineum, 1977, s. 48.
  • Zobacz też: arogancja, duma
 • Nigdy nie należy wydawać sądu na podstawie karykatury, jaką z niej uczyniono.
  • Autor: Nikołaj Gogol
  • Źródło: „Wprost”, wydania 18–26, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost”, 1997, s. 108.
  • Zobacz też: sąd