Kamerun

państwo w Afryce

Kamerunpaństwo w środkowej Afryce.

  • Pokój, Praca, Ojczyzna.
    • Paix, Travail, Patrie. (fr.)
    • Opis: dewiza państwowa
    • Źródło: M. Ntsiélos, On dirait que les Africains n'aiment pas le progrès!, Editions Publibook, 2011, s. 22.
    • Zobacz też: ojczyzna, pokój, praca
Flaga Kamerunu