Kajetan Koźmian

polski poeta, krytyk literacki

Kajetan Koźmian (1771–1856) – polski poeta.

 • Były przybytkiem wspaniałości, miłości ojczyzny, cnót, oświecenia, nauk, ogłady, zalet, wdzięków narodowych.
  • Opis: o Puławach
  • Źródło: Kronika Polski. Lata wielkich nadziei: 1796-1814, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków, 1998, s. 16.
Kajetan Koźmian
 • Kraków jest sercem Polski.
  • Źródło: Ziemiaństwo polskie
  • Zobacz też: Kraków
 • Nie rozprawia o szczęściu ten, co go używa.
  • Źródło: Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencji ze stu pisarzy polskich wybranych, wyboru dokonał Władysław Bełza, s. 48.
  • Zobacz też: szczęście
 • Żądza władzy wrodzoną jest ludzkiej naturze:
  Stąd demokrat na dole despotą na górze.
  • Źródło: List to Jędrzeja, syna, o rządzie reprezentacyjnym i rewolucji polskiej