John Milton

angielski poeta

John Milton (1608–1674) – angielski poeta.

John Milton

Raj utracony (1667)

edytuj

(ang. Paradise Lost, tłum. Maciej Słomczyński)

 • Gdziekolwiek zwrócę lot, tam czekać będzie
  Gniew nieskończony, nieskończona rozpacz!
  Gdziekolwiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło.
  Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani
  Głębsza, ziejąca czeluść się otwarła,
  Przy której piekło dręczące jest niebem.
  Zmiłuj się wreszcie! Czyż nie ma już miejsca
  Dla mej pokuty i dla wybaczenia?
  Nie ma, zostało jedynie poddanie
  I lęk przed hańbą, która mnie okryje
  Wśród duchów w dole…
  • Źródło: księga III
 • Lepiej być panem w piekle, niźli sługą w niebiosach
  • Tis better to reign in Hell, than to serve in Heaven. (ang.)
 • W głąb tej otchłani dzikiej, co natury
  Łonem jest, mogąc być także jej grobem,
  Gdyż morza, brzegów, powietrza ni ognia
  Tam nie ma, wszystkie one są w zarodku
  Zmieszane, walcząc z sobą wiekuiście,
  Chyba że Stwórca Wszechmogący zechce
  Z materii mrocznych tworzyć nowe światy;
  W głąb tej otchłani dzikiej Wróg przemyślny
  Spoglądał chwilę, stojąc na krawędzi
  Piekieł i podróż rozważając swoją...
  • Źródło: księga II
 • W mocy upiora swego każdy z ludzi
  aż do szczęsnej chwili pozostaje,
  kiedy się jego człowieczeństwo zbudzi...
  • Źródło: księga II
 • Póki nie znasz takiej wolności, której bronią się nie zdobędzie ani nie utraci, która z tych samych źródeł wypływając, co pobożność, sprawiedliwość, umiarkowanie i wszelka prawdziwa cnota, zagości w twoim sercu jako skarb najdroższy i jedyny, wtedy bądź pewnym, że prędzej czy później ktoś, bez broni nawet się obywając, wywłaszczy cię z wolności, którą tak się puszysz i przechwalasz, żeś ją zdobył bronią.
  • Źródło: Druga obrona (ang. Defense of the English People), 1654, tłum.J. Zychowicz.
  • Zobacz też: wolność
 • Spójrz ku domowi, aniele!
  • Look homeward, angel. (ang.)
  • Źródło: Lycidas, 1637
 • Ślepota nie jest nieszczęściem. Nieszczęściem jest nieumiejętność zniesienia jej.
 • Tam, gdzie panuje ogromna chęć uczenia się, z natury rzeczy mamy do czynienia z mnóstwem dyskusji, bogatym piśmiennictwem i różnorodnością poglądów; dla zacnych ludzi bowiem poglądy to nic innego, jak stale pogłębiana wiedza.
 • Umysł jest niezależną jednostką i sam może sprawić, że niebo stanie się Piekłem, a piekło Niebem.
  • Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003, ISBN 8391200620.