Johannes Eckhart

Niemiecki kaznodzieja i teolog XIII/XIV w., dominikanin, współtwórca mistyki nadreńskiej

Johannes Eckhart znany jako Mistrz Eckhart (ok. 1260–1327) – niemiecki mistyk, filozof i teolog, dominikanin.

  • Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.
  • Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.
  • Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie.
  • Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!
  • Niech się człowiek ćwiczy w przyzwyczajeniu swego umysłu do Boga, niech to czyni we właściwy sposób i z całym zaangażowaniem, a wówczas w jego wnętrzu będzie nieustannie rosło Boskie.
  • Pobożna modlitwa jest jakby złotą drabiną sięgającą do nieba, po której wchodzi się do Boga.
  • Staraj się być człowiekiem, który zaczyna swoje życie.
  • Zewnętrzny człowiek ma zewnętrznego boga, wewnętrzny człowiek ma wewnętrznego Boga.
    • Źródło: Kazania i traktaty (1988), przeł. Jerzy Prokopiuk