Jerzy Makarczyk

polski prawnik, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego

Jerzy Makarczyk (ur. 1938) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, wiceminister spraw zagranicznych. Pierwszy polski sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (1992–2002) i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2004–2009).