Jeremy Rifkin

amerykański ekonomista

Jeremy Rifkin (ur. 1943) – amerykański ekonomista, politolog, publicysta.

 • Amerykanie produkują coraz więcej dóbr, które później kupują, kupują i jeszcze raz kupują. Nic więc dziwnego, że zadłużenie naszych obywateli zadziwia cały świat
  • Źródło: „Wprost”, 30 września 2001.
Jeremy Rifkin (2009)
 • Energia odnawialna staje się coraz tańsza. Wykorzystanie wiatru i energii słonecznej jest praktycznie darmowe. W przyszłości pojawią się nowe modele robienia interesów. Energia ulegnie demokratyzacji.
  • Źródło: rozmowa Stevena Geyera i Franka Wenzela, Trzecia rewolucja przemysłowa, „Frankfurter Rundschau”, tłum. „Forum”, 24 października 2011.
  • Zobacz też: odnawialne źródła energii
 • Europa jako całość – jak i każde państwo członkowskie w pojedynkę – powinna przyjąć szeroki program inwestycji, by zapoczątkować trzecią rewolucję przemysłową. Jednocześnie trzeba stworzyć silne fundamenty, aby ten ambitny projekt nie rozpadł się na kawałki i nie spalił na panewce.
  • Źródło: rozmowa Stevena Geyera i Franka Wenzela, Trzecia rewolucja przemysłowa, „Frankfurter Rundschau”, tłum. „Forum”, 24 października 2011.
  • Zobacz też: Unia Europejska
 • Jeśli skrócimy czas pracy, będziemy mogli zatrudniać więcej ludzi, czyli więcej osób będzie miało pieniądze, więc popyt na rynku wzrośnie.
  • Źródło: „Wprost”, 30 września 2001.
 • Kapitalizm jest nie do pobicia, jeśli chodzi o kreatywność, innowacyjność, mobilność i przedsiębiorczość.
  • Źródło: „Wprost”, 30 września 2001.
  • Zobacz też: kapitalizm
 • Początkowo nasze horyzonty ograniczały się do sfery prywatnej i podobnie jak wszystkie ssaki postrzegaliśmy świat z punktu widzenia jednostki. Z czasem jednak człowiek zaczął odczuwać przynależność do większych zbiorowości i objął empatią rodzinę, wspólnotę religijną i narodową. Jestem przekonany, że w przyszłości ten proces pójdzie dalej, że będziemy odczuwać głęboką więź z całą biosferą i mieć większą świadomość konsekwencji naszego stylu życia.
  • Źródło: rozmowa Stevena Geyera i Franka Wenzela, Trzecia rewolucja przemysłowa, „Frankfurter Rundschau”, tłum. „Forum”, 24 października 2011.
  • Zobacz też: człowiek
 • W przypadku polityków wdzięczniejszymi rozmówcami są Europejczycy niż Amerykanie. W Europie panuje większa kolegialność, politycy są lepiej poinformowani, a świadomość zmian klimatycznych bardziej rozwinięta. Europa to miejsce na świecie, gdzie wciąż rodzą się nowe idee.
  • Źródło: rozmowa Stevena Geyera i Franka Wenzela, Trzecia rewolucja przemysłowa, „Frankfurter Rundschau”, tłum. „Forum”, 24 października 2011.
  • Zobacz też: Europa