Jarosław Kurski

polski dziennikarz i publicysta

Jarosław Kurski (ur. 1963) – polski dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.

  • Brawa dla PO. Brawa dla Donalda Tuska.
Jarosław Kurski
  • Chciałem wyznać coś osobistego, czego nie musisz oczywiście komentować. Franciszek Baranowski, mąż mojej zmarłej ciotki ze strony matki, pochodził z Chełmna na Pomorzu. W 1939 uciekł do Generalnego Gubernatorstwa, by uniknąć wcielenia do niemieckiej armii, i tam poznał moją ciotkę. Jednak jego dwaj młodsi bracia, 16 lat i 18 lat, nie uciekli i zostali wcieleni do Wehrmachtu. Obaj zginęli w niemieckich mundurach na froncie wschodnim. To opowiadana przez lata rodzinna historia. Uznałem, że muszę ci o tym powiedzieć, choć u nas, na Pomorzu to dość banalna opowieść.
  • Mafia wie, że wspólna zbrodnia na konstytucji wiąże bossów i żołnierzy węzłem kryminalnej solidarności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Sprawy zaszły za daleko. Już nawet ostatni naiwni przeglądają na oczy, a symetrystom kończy się miarka. Mafia dorzyna demokrację, bo do niczym nieskrępowanej władzy brakuje jej już tak niewiele. Tylko Sądu Najwyższego. Waszego sądu, waszego prezesa, waszej izby dyscyplinarnej i kasacyjnej. Wasz Sąd Najwyższy ustali wynik wyborów. Właściwy wynik. Wy wymierzycie prawo i sprawiedliwość.
  • Polacy odrzucili PiS-owski populizm, insynuacje, szczucie jednych grup społecznych na drugie. Odrzucili politykę spiskowych wizji, fałszywej dumy i prawdziwej megalomanii narodowej, arogancji i antyniemieckich fobii. Odrzucili podsłuchy, inwigilację i prowokacje.
  • Polityka zagraniczna rządu – rozbijanie UE i odpychanie jej od Polski, antagonizowanie Niemców, Litwinów, Ukraińców, osłabianie naszej armii – jest w istocie polityką prorosyjską, mimo całej werbalnej antyrosyjskości. Słowa to tylko słowa, kiedy trzeba, powie się coś przeciwnego, jak Jarosław Kaczyński 9 maja 2010 r. w pamiętnym orędziu „Do przyjaciół Rosjan”.