Jacob Burckhardt

szwajcarski historyk sztuki
(Przekierowano z Jakub Burckhardt)

Jacob Burckhardt (1818–1897) – szwajcarski historyk sztuki i kultury.

Jacob Burckhardt (1892)

Kultura Odrodzenia we Włoszech (1860)

edytuj

(Czytelnik, Warszawa 1961, tłum. Maria Kreczowska)

  • Odkrycie świata pomnożyła kultura Odrodzenia jeszcze większym osiągnięciem, po raz pierwszy odkrywszy i ujawniwszy pełnię wewnętrznego życia człowieka.
  • Rozmaite prace, uważane aż po koniec średniowiecza za biografie, to właściwie kroniki nieuwydatniające indywidualnych rysów człowieka, którego zamierzają sławić.
  • Siła jest rzeczą samą w sobie złą.
    • Die Macht ist böse an sich. (niem.)
  • To, co buduję historycznie, nie jest rezultatem krytyki i spekulacji, lecz fantazji, która chce wypełnić luki wyobrażenia. Historia jest dla mnie zawsze jeszcze przeważnie poezją; jest dla mnie szeregiem najpiękniejszych kompozycji malarskich.
  • Autorytet to misterium. Jego powstanie otacza tajemnica, ale upadek jest czymś namacalnym.
  • Jest to owa zagadkowa mieszanina sumienia i egoizmu, pozostająca człowiekowi nowoczesnemu nawet wtedy, gdy z własnej winy lub bez winy utracił wszystko inne, wiarę, nadzieję i miłość. To poczucie honoru daje się pogodzić ze sporą dozą egoizmu, z wielkimi występkami, i zdolne jest do ogromnych złudzeń; jednakowoż także wszelkie szlachetniejsze pierwiastki, jakie się w człowieku zachowały, mogą tu znaleźć ostoję i nowych zaczerpnąć sił.