Język migowy

język wizualno-przestrzenny używany przez głuchych

Język migowyjęzyk naturalny, charakteryzujący się użyciem kanału wzrokowego, a nie audytywnego. Języki migowe są to te języki wizualno-przestrzenne, które zostają nabyte drogą naturalnej akwizycji przez głuche dzieci od głuchych rodziców.

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło język migowyWikisłowniku