János Kornai

ekonomista węgierski

János Kornai (1928–2021) – węgierski ekonomista.

  • Reżim Fideszu pomylił epoki. Silna centralizacja lepiej czy gorzej działała i trwała w ZSRR i w Europie Wschodniej, bo w regionie tym istniał system władzy socjalistycznej. Nie istniała prawie własność prywatna, wykluczony był mechanizm rynkowy, a świat socjalistyczny odcięty był od kapitalistycznego. Ale jak dzisiaj scentralizowany reżim Fideszu może współistnieć z otaczającym go światem? Jak można pogodzić system państwowych komend z kapitalistyczną gospodarką?
János Kornai (2005)