János Kádár

sekretarz generalny KC Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, sprawujący władzę na Węgrzech w latach 1956–1988

János Kádár (1912–1989) – węgierski polityk komunistyczny, dyktator Węgier jako sekretarz generalny KC Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej w latach 1956–1988.

  • Kto nie przeciw nam, ten z nami.
    • Źródło: „Mówią Wieki”, nr 6/10 (605), czerwiec 2010.
János Kádár