Iloraz inteligencji

Iloraz inteligencji (IQ od ang. intelligence quotient) – wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma – jak każda jednostka miary używana do pomiaru – charakter relatywny.

 • Chciałbym zachęcić posłów opozycji do opuszczenia sali. Ilekroć to robią, iloraz inteligencji w Izbie wyraźnie wzrasta.
  • Autor: Pierre Trudeau
  • Źródło: Jan Grabowski, Historia Kanady, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 250.
 • Gdyby twój iloraz inteligencji obniżył się o jeden punkt, stałabyś się rośliną.
 • Ludzie z IQ 180 nie tracą czasu na rozmowę ze zwykłymi śmiertelnikami.
  • Postać: Julia Rychter w serialu Ekipa, odc. 10
 • Przykro to mówić, ale na stan polskiego duszpasterstwa potężny wpływ ma poziom intelektualny przeciętnego księdza. Często niższy niż iloraz inteligencji przeciętnego wiernego.
  • Autor: Józef Baniak
  • Źródło: Agata Jankowska, Ann Szulc, Dzieci gorszego Boga, „Przekrój”, 9 maja 2011, s. 6.
 • Jan Rokita: (…) [Piotr Pacewicz] uznał za stosowne napisać duży artykuł w „Gazecie Wyborczej” o tym, jak niski poziom inteligencji wykazałem w narodowym teście inteligencji.
  Monika Olejnik: Ile pan miał?
  Jan Rokita: To pani nie zna tego wyniku?
  Monika Olejnik: Nie, ponieważ mimo pięciu albo sześciu próśb o ujawnienie wyniku organizatorzy odmówili mi ujawnienia go. Przypuszczam, że dlatego, że jest tak niski.

Zobacz też: